HaMidrasha L’Yeda Hamikdash

HaMidrasha L’Yeda Hamikdash

The Midrasha L'Yeda HaMikdash works to spread knowledge and awareness about the Beit HaMikash (Temple) in Israel and around the world.   

'המדרשה לידע המקדש', כשמה, פועלת להנחלת ידע ותודעת המקדש בארץ ובעולם. זאת במגוון תחומים - פעילות חינוכית, ערכית וחווייתית בארץ ובעולם, הרצאות והצגות, וכן עזרי לימוד שונים: ספרים, סרטונים, דגמים שונים של המקדש והמשכן, כלי המקדש ועוד.ע

לאחר שנים שבהן פעלנו מתוך הרובע היהודי והפעלנו את 'תערוכת כלי המקדש', לאחרונה עברנו למשכננו החדש ברחוב יפו 243 בכניסה לעיר. הנכם מוזמנים לבקר, לשאול ולהתרשם ממגוון הפעילויות וההיצע שמציעה המדרשה.ע